Gedik Eğitim Vakfı (GEV)

(13.01.2014)

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (GEV), ülke eğitimine ve Türkiye'de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde Gedik Holding tarafından kurulmuştur.

Amaçlarımız: 

 • Ülkemizde kaynak başta olmak üzere nitelikli eleman sıkıntısının yaşandığı alanlara yönelik işgücünün yetişmesine katkı sağlamak
   
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak, politikalar üretmek ve bu konularda her türlü ayni ve nakdi destek sağlamak 
   
 • Maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve diğer sosyal konularda yardımlarda bulunmak
Faaliyetlerimiz:

 • Türk kaynak endüstrisinin şiddetle gereksinim duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştirebilmek amacı ile sertifikalı kaynakçı, kaynak teknikeri ve kaynak mühendisi yetişmesini sağlamak üzere kurslar ve eğitim seminerleri düzenlemek,
 •  
 • Ülkemizde faaliyet gösteren yetişmiş kaynakçıların sertifikasyon imtihanlarını organize etmek,
 •  
 • Vakıf bünyesinde özellikle kaynak sektörünün gereksinimlerine cevap verebilecek bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak.
 •  
 • Endüstrimizin gereksinim duyduğu malzeme muayene deneyleri ve kimyasal analiz hizmetleri sunmak,
 •  
 • Üniversite öğretim üyeleri ile kaynak sektöründe uzun yıllar çalışacak engin deneyimler edinmiş kişilerden oluşan bir bilim ve teknoloji komisyonu kurarak Türk Kaynak Sektörüne danışmanlık yapmak,
 •  
 • Başarılı öğrencilere burslar vermek.

Adres:

Gedik Kaynak A.Ş. Ankara Caddesi No:306 Seyhli 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 378 50 00 (Pbx) 
Fax: +90 (216) 378 20 44 +90 (216) 378 79 36 
www.gedikkaynak.com.tr