Eskişehir gar geçişi inşaatının % 85'i bitti

(16.05.2013)Eskişehir Gar Geçişi

• Mevcut yük merkezi, depo ve atölyelerin Hasanbey’e taşınarak gardaki diğer alanların Eskişehir ile bütünleşen,  kent dokusuna uygun bir cazibe merkezi haline getirilmesi  ve şehrin her iki yakasında oluşan ulaşım problemlerinin çözümü amaçlandı.

• Eskişehir Gar’daki tesislerin Hasanbey’e taşınması ile birlikte yerel idarelerle koordineli çalışılarak,  gar sahasının kent dokusuna uygun hale getirilmesi planlandı.

• Mevcut demiryolu hattının şehir merkezinden geçmesi, karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. “Eskişehir Gar Geçişi” gerek hemzemin geçitlerde oluşan trafik yoğunluğunu, gerekse geçitlerde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve de Eskişehir’in daha güzel ve yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla özel olarak projelendirildi.

Eskişehir Gar Geçişi Son Durum

• L duvarlarından 96 m, U duvarlarından 386 m ve kapalı kesitin yaklaşık 1058 metresi tamamlanmıştır. Ankara cihetinden başlanılan projenin 1540 m. si tamamlandı.

• Gar sahasında ambar binasının geçici yolcu indirme bindirme peronu olarak kullanılmasına yönelik geçici yaya alt geçidi imalatı tamamlandı.

• İbis otel sönünden geçen ve çalışmalara engel teşkil eden geçici işletme hattının deplasesi tamamlanmış olup kapalı kesit imalatına devam ediliyor.

• Gar sahasında L duvar imalatı devam ediyor.  


 

İlerleme Durumu (% olarak)

Eskişehir Gar Geçişi

ALTYAPI ÜSTYAPI ELEKTRİFİKASYON SİNYAL TELEKOM
85 0 0 0