Eryaman hızlı tren garı ihalesi 20 Aralık'ta

(12.12.2012)

Ankara Eryaman yüksek hızlı tren gar kompleksi yapım işi

1-İdarenin

a) Adresi: Talatpasa Bulvari 3 06330 Gar ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3123090515/1802-4262 - 3123104114

c) Elektronik Posta Adresi: demiryoluyapimdairesi@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Ankara Eryaman Mevkii.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1. Kat Gar/ANKARA

b) Tarihi ve saati: 20.12.2012 - 14:00