Demiryolu buraj makinaları yedek parça alım ihalesi 25 Mart'ta

(19.03.2013)

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ

2.Bölge Yol Müdürlüğü-Dogrudan Temin-Dogrudan Temin

Ihale Sorumlu:Öner ATABAY
Ihale Yöneticisi Telefon:0312 309 05 15/1271
Ihale Yöneticisi Fax:8301
Ilan Tarihi:18.03.2013 00:00:00
Ihale Tarihi:25.03.2013 00:00:00-10.00
ŞartName Bedeli:
Ihale Usulü:Dogrudan Temin
Ihale Konusu:Dogrudan Temin
Kayıt No:
Mail:omeratabay@tcd.gov.tr

İRTİBAT: HASAN ŞAHİN

TEL:0 542 584 32 90

 

 

BURAJ MAKİNALARI İÇİN TEVZİ (ARA) ŞANZIMAN VE İLGİLİ MUHTELİF PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1      KONU, KAPSAM ve TANIM

1.1.  KONU: Bu teknik şartname 2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı buraj makinalarının 2013 yılı tevzi şanzıman ve ilgili muhtelif parça ihtiyaçlarının temini işi.

1.2. KAPSAM: Satın alınacak muhtelif tip ve özellikteki malzemeler ile ilgili teknik özellik ve istekleri, garanti koşullarını ve diğer hususları kapsar.

1.3. TANIM: Bu teknik şartname kapsamı teklif veren şirket ve kuruluşlar “FİRMA”, 2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü ise “İDARE” olarak tanımlanmıştır.

2.     GENEL ŞARTLAR

2.1. MİKTAR: Muhtelif tip ve özellikteki malzemelerden kaçar adet alınacağı ekli EK-1 isimli ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.

2.2.     İSTEK: Satın alınacak malzemeler iş bu şartnamede yer alan tarif ve niteliklere uygun olacaktır.

3.  TESLİM SÜRESİ:  Firma söz konusu malzemeleri sözleşme tarihi itibariyle 30 gün içerisinde  teslim edecektir.

4.    AMBALAJ: EK-1  listesinde yer alan malzemeler nakliye esnasında hasar görmeyecek ve çevre koşullarından etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olarak teslim edilecektir.

5.  GARANTİ: Yüklenici firma ihale konusu malzemeleri son teslimat tarihinden başlamak üzere en az iki (2) yıl süre ile garanti verecektir.

6.   TESLİM YERİ: EK-1 ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerin teslim yeri “TCDD 2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA” adresi olacaktır. Bu teslimattan dolayı yüklenici firmaya herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecektir.

7.  DİĞER HUSUSLAR:

7.1.        Firma teklifini teslim etmeden önce teklif vereceği malzemeler ve diğer konular hakkında bilgi almak amacıyla idare ile irtibata geçecektir.

 

7.2.        EK-1’ de yer alan ihtiyaç listesindeki kalemler için verilen tekliflerin genel toplamı baz alınarak anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihalenin hangi firmada kaldığına karar verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhaleyi alan firma EK-1 listesindeki malzemelerin tamamını teslim edeceğini taahhüt edecektir.

 

7.3.   Firma tarafından teslim edilen malzemeler, verilen numune ve teknik şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda teslimat esnasında muayene edilecektir.

7.4.    İdare kontrol elemanlarınca, gerekçeli ret raporu düzenlenerek reddedilen parçaların yerine, Firma en geç 30 (Otuz) gün içerisinde yenilerini teslim edecektir. Böyle bir durum oluşursa, Firma yeniden temin edeceği malzemeler için maddi veya manevi herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

7.5.   Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, hali hazırda mevcut ve bunlara ilişkin yayınlanan mevzuat geçerlidir.

7.6.   İhaleye iştirak eden teklifçi firmalar, tekliflerinde bu teknik şartnameyi ve ekindeki dokümanı okuduğunu ve kabul ettiğini açıkça beyan edecektir.

EKLER: Malzeme ihtiyaç listesi (EK-1)

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ (EK-1)

S.NO

TASNİF NO

MALZEMENİN CİNSİ/YAPILACAK İŞ

MİKTARI

BİRİMİ

1

66.07.035.0042

UD 75 06 MİL(NUMUNEYE GÖRE)

4

AD

2

66.07.035.0022

UD 75 33 TAHRİK ŞAFTI(NUMUNEYE GÖRE)

5

AD

3

66.07.035.0008

UD-70 03/04 AYNA+PİNYON(NUMUNEYE GÖRE)

4

TK

4

66.07.035.0023

UD 75 34 KARDAN MİLİ(NUMUNEYE GÖRE)

4

AD

5

66.06.033.0013

UD 64 344 FLANŞ(NUMUNEYE GÖRE)

6

AD

6

66.06.021.0022

UD 64 326 FLANŞ(NUMUNEYE GÖRE)

6

AD

7

66.06.063.0008

ÖLÇÜM TEKERLEĞİ(NUMUNEYE GÖRE)

12

AD

8

66.07.042.0046

POMPA ŞAFTI KISA(NUMUNEYE GÖRE)

4

AD

9

66.07.051.0003

KISKAÇ MAKARASI (NUMUNEYE GÖRE)

20

AD

10

66.07.035.0018

ZE 71 13 MİL(NUMUNEYE GÖRE)

4

AD

11

66.07.035.0010

ZE 71 04 DİŞLİ(NUMUNEYE GÖRE)

3

AD

12

66.07.039.0051

99014320511 FREZELİ ŞAFT(NUMUNEYE GÖRE)

4

TK

13

66.07.039.0060

99014320091 ÇATAL(NUMUNEYE GÖRE)

4

AD